Certyfikaty NONI TM

Sok NONI Juice posiada liczne certyfikaty, które uzyskał na drodze długich badań, dokumenty do wglądu dostępne są poniżej:

 1. Protokoł badania Komisji Zdrowia i Ochrony Konsumenta Unii Europejskiej z dnia 11 grudnia 2002 roku  dopuszczający Sok NONITM do obrotu na terenie krajów UE:

Zobacz/Pobierz certyfikat


  2. Decyzja Komisji Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2003 roku  wprowadzająca Sok NONITM na rynki UE  (plik .pdf)

Zobacz/Pobierz certyfikat
 

  3. Inne zezwolenia, certyfikaty i patenty uzyskane przez NONITM Juice:

Zobacz certyfikaty