Pytania i Odpowiedzi Na Temat Soku Noni

Dlaczego aby uzupełnić zapas prokseroniny używa się soku NONITM Juice? Dlaczego nie uzyskujemy jej z codziennej żywności?
Ludzki organizm produkuje go w bardzo znikomych ilościach, noni jest żywnością i jest najbogatszym znanym źródłem prokseroniny. Zawiera ponad czterdzieści razy w ięcej prokseroniny bądź jego najbliższy konkurentem ananas. Sok NONITM jest produkowany z najczystszego noni w świecie, który rośnie i jest zbierany w swoim dawnym środowisku Polinezji i jest w rutynowy sposób badany na ponad 600 zanieczyszczeń przez dwa niezależne od siebie laboratoria. W soku NONITM nigdy nie znaleziono zanieczyszczeń.

Czy to prawda, że są publikowane doniesienia, że noni może być szkodliwa dla ludzi?
I tak i nie. Prześledziłem pewne doniesienia dokładniej i wynika z nich, że to nie noni powodowała schorzenia, lecz składniki - toksyny i zanieczyszczenia zawarte w produkcie noni, gdy nie prowa­dzono dokładnej kontroli produktu. Dlatego właśnie ograniczyłem moje badania do NONITM Juice, który w czasie wytwarzania podle­ga dokładnej wykwalifikowanej kontroli. NONITM Juice jest wytwarzany z owoców rośliny, która rośnie w swoim dawnym środowi­sku na Polinezji, i jest rutynowo kontrolowany (300 składników) w dwóch niezależnych laboratoriach. W NONITM Juice nie znaleziono składników toksycznych ani zanieczyszczeń.

Czy NONITM Juice jest bezpieczny dla wszyst­kich pijących ten sok?
Sok noni jest naturalnym produktem spożywczym i, jak wynika z doniesień, jest produktem bezpiecznym. Był używany przez tysiące ludzi przez setki lat. Nie widziałem udokumentowanych nega­tywnych doniesień dot. stosowania NONITM Juice przez cię­żarne kobiety lub karmiące matki, dzieci czy też osoby starsze. Kilka osób doniosło o alergii, nadwrażliwości i innych drobnych problemach. Jak wspomniano wcześniej, w tych przypadkach należy skonsultować się ze swoim lekarzem. Dla tych osób, które muszą pilnować poziomu potasu, NONITM Juice jest korzystny, ponieważ posiada mniej niż połowę poziomu potasu od ilości zawartej w uncji soku pomarańczo­wego czy pomidorowego, jak to zostało udokumentowane w U.S. De­partment of Agriculture Nutrient Data Laboratory.

Jak to możliwe, że noni pomaga w tak wielu różnych problemach zdrowotnych?
Odpowiedź jest złożona. Wiele szeroko pojętych korzyści przy­pisuje się zdolności doładowania przez tlenek azotu jak również przez zawarte w soku noni składniki takie jak scopoletyna, antyoksydanty, prokseronina i inne.

Czy bywają działania uboczne soku noni?
Wśród wszystkich ludzi pijących sok noni nawet w bardzo dużych ilościach było zaledwie kilka przypadków działania ubocznego. Mniej niż 1 procent osób jest uczulonych na sok noni. Jako objawy uczu­leniowe mogą pojawić się zaczerwienienia, swędzenia, biegunka lub, bar­dzo rzadko, trudności w oddychaniu. W przeciągu 24 godzin od odsta­wienia noni, większość objawów alergicznych znika. Niealergiczne obja­wy uboczne występują u mniej niż 4 procent pijących sok noni. Mogą się pojawić lekkie odbijania, wolne stolce, wzdęcia, nudności. Objawy obni­żają się lub ustępują po 24 godzinach po zmniejszeniu dawki soku noni o połowę lub zaprzestaniu podawania soku.

Ile noni powinienem pić?
Odpowiedź na to pytanie była przysłowiową iskrą do napi­sania tej książki. Główna myśl przewodnia została zawarta w Rozdziale "Zdumiewający sok noni". W załączonej tabeli nr 5 podane są średnie dawki soku noni, które ludzie powinni brać, aby uzyskać poprawę w 29 różnych przypadłościach zdrowotnych, tabela nr 3 zawiera proponowa­ne dawki noni odpowiednio do wieku, wagi ciała i stanu zdrowia. Propo­nuję, by korzystając z tej linii przewodniej, każdy sam wybrał ilość soku noni, która pozwoli mu osiągnąć pożądany efekt zdrowotny.

Jak długo powinienem pić sok noni?
Tak długo jak tego potrzebujesz. Wszyscy mamy różne po­trzeby. Wg moich obserwacji 95 procent z tych, którzy przekazali mi swo­je doświadczenia, noni było pomocne po około trzech miesiącach od rozpo­częcia kuracji, dlatego dałbym sokowi okres próbny trzech miesięcy. Więk­szość ludzi, którzy nie osiągnęli pożądanych wyników, to osoby, które przyj­mowały zbyt małą dawkę soku lub nie brały go przez dostatecznie długi okres czasu. Dla wielu ludzi noni jest dodatkiem, który pragną używać przez całe życie zapobiegawczo w celu podtrzymania żywotności. Wyniki moich badań wykazują, że 69 procent z tych, którzy mieli pozytywne re­zultaty postanowiło nigdy nie zaniechać picia soku noni.

Czym jest Komisja Wspólnoty Europejskiej, jaki jest jej stosunek do noni jako nowo zarejestrowanego produktu spożyw­czego?
Odpowiedź: Po latach testowania i badania Komisja Wspólnoty Euro­pejskiej (podobnie jak FDA w USA) autoryzowała sprzedaż NONITM Juice w Europie jako nowy produkt spożywczy. Komisja stwierdziła "Nie było wskazań na niepomyślne czynniki na podostre i sufr chroniczne zatrucie, zmiany genotoksyczne i alergenotoksyczne NONITM Juice jest pierwszym sokiem noni zatwierdzonym dc sprzedaży w Europie.

Jak NONITM Juice pozwala zwalczać raka?
Dr Anna Hirazumi Kim opublikowała pracę, w której wy­jaśnia, że noni jest modulatorem układu immunologicznego i jako ak­tywny środek anty nowotworowy pośrednio poprzez wzmocnienie komó­rek systemu immunologicznego pobudza je do walki z rakiem. Dokonuje się to przez pobudzenie aktywności makrofagów, które zwalczają pato-geny. Dr Hirazumi Kim badała noni, szczególnie pod kątem zwalczania raka, przez przeszło dekadę na Uniwersytecie Hawajskim.

Czy prace dr Hirazumi Kim mogą wskazywać na to, że noni powoduje problemy u ludzi z chorobami systemu autoimmunologicznego, alergią czy przeszczepami organów?
Nie, w rzeczywistości raczej może pomóc. Zgodnie z danymi Anny Hirazumi Kim noni działa jako immunomodulator, niejako stymu­lator systemu immunologicznego. Komponenty zawarte w noni jako ada-ptogeny wzmacniają pozytywne działania systemu immunologicznego kie­dy wychwytują negatywne odpowiedzi immunologiczne takie jak reakcje alergiczne. Osłabiają także działanie własnych przeciwciał36.

Czy istnieją opublikowane prace naukowe świadczące, że NONITM Juice ma osłaniające działanie przeciwrakowe?
Tak. Dr Mian-Ying opublikowała wstępne prace wskazu­jące, że NONITM Juice działa osłaniająco przeciw tworzeniu się raka u szczurów. Jej badania związane są z przedstawieniem wpły­wu czynników rakotwórczych i szkody jakie powodują w DNA w komór­kach różnych organów. U szczurów NONITM Juice zapewniał 60 procent osłony ich serca, 50 procent osłony ich płuc, 70 procent wą­troby i 90 procent nerek. Obecnie prowadzi badania na ludziach, którzy palą papierosy. Wstępne badania pokazują, że NONITM Juice jest silnym środkiem zapobiegającym uszkodzeniom DNA.

Czy naukowcy stwierdzili, że NONITM Juice jest wybiórczym inhibitorem COX 2?
Tak. Dr Chen Shu jeden z badaczy w zespole kierowanym przez Jarakae Jensen z NONI International Research Labora-tory pokazuje, że NONITM Juice jest bardziej selektywnym inhibitorem COX 2 niż większość z grupy N-SAIDS takich jak aspiryna i ibuprofen. Niezależne laboratoria stwierdziły, że porównanie procento­we współczynnika hamowania COX 1 i COX 2 w NONITM Juice było znacznie korzystniejsze niż Vioxx i Celebrex. NONITM Juice nie ma żadnych działań ubocznych. Brett West członek grupy badawczej stwierdził, że NONITM Juice był korzystny w leczeniu artretyzmu poprzez zmniejszenie stanu zapalnego i bólu.

Jeżeli NONITM Juice jest tak dobrym wybiór­czym inhibitorem COX 2, powinien także być skuteczny w bó­lach migrenowych?
Lawrence Jenkyn, MD profesor medycyny (neurologii) i psychiatrii w Dortmouth Medical School miał wykład na International Morinda Convention w kwietniu (od 17-20), 2001 r. w Salt Lakę City, UT, gdzie mówił o rozpowszechnionych obecnie absencjach w pracy z powodu bólów migrenowych głowy. Cytował, że w Stanach Zjednoczo­nych prawie 270 dni pracy w roku przepada z powodu nieobecności 1000 cierpiących na migrenę. Porównał rezultaty wstępnych badań i założył relację noni-serotonina. Jego badania sugerują, że NONITM Juice pomagał w leczeniu klinicznym migren.

Czy NONITM Juice był używany do leczenia nałogów?
Odpowiedź: Tak. Dr William McPhilamy, LN, dyplomowany specjali­sta do walki z nałogami i licencjonowany dietetyk informował o sukcesie w stosowaniu NONITM Juice w leczeniu uzależnień od hero­iny, kokainy, marihuany, nikotyny, alkoholu, niektórych lekarstw i kofe­iny.

Czy ktoś próbował skutecznie leczyć zwierzęta przy pomocy soku NONITM Juice?
Odpowiedź: Dr Gary Tran, DVM i inni weterynarze uzyskali wiele do­brych wyników. Dr Tran jest przekonany, że NONITM Juice pomógł 90 procentom z 10.000 leczonych przez niego pacjentów (zwie­rząt). Z powodzeniem leczył różne gatunki zwierząt ze schorzeniami kości, stawów i mięśni, rakiem, zaburzeniami odporności, uszkodzeniem organów i większości chorób degeneracyjnych. Rekomendowane dawki lecznicze i tabele dla zwierząt i ludzi można znaleźć w Happy And Heal-my Pets - Przewodniku - A Guide for Using NONITM Juice with Animals39.

Jak NONITM Juice może być pomocnym w zwalczaniu różnych schorzeń? Czy jest antyoksydantem?
Scott Gerson, MD profesor kliniczny w Mt. Sinai School of Medicine w Nowym Yorku opracował listę lekarzy, którzy wierzą, że NONITM Juice jest silnym antyoksydantem, działającym tak­że jako adaptogen. Gerson wierzy, że noni jest pierwszym adaptogenem, który ma wpływ na utrzymanie równowagi w całym ludzkim organi­zmie. Przedstawił dane, które świadczą, że NONITM Juice jest w znacznie większym stopniu antyoksydantem niż witamina C, E, eks­trakt z pestek winogron i PycnogenolTM.

Co ludzie mają na myśli, kiedy mówią o działaniu noni odmładzającym komórki i związku z systemem kseroninowym doktora Heinicke?
Dr. Heinicke wierzy, że kseronina jest związana głównie z formacją proteinową. Proponowana teoria kseroninowa wyjaśnia jak noni działa jako środek podnoszący potencjał białek. Niektórzy naukowcy są­dzą, że kseronina jest alkaloidem, potrzebnym organizmowi do napra­wy i tworzenia nowych komórek. Dr Heinicke przewiduje, że proksero-nina pod wpływem prokseroninazy zamienia się w alkaloid zwany kse­ronina. Prokseronina jest czynnikiem znacznie ograniczonym. Po prze­szło pięćdziesięciu latach jej badania dr Heinicke zauważył, że owoce noni posiadają obfitą ilości prokseroniny, więcej niż inne środki żywno­ściowe. Zawiera także pewne ilości gotowej kseroniny.

Jaka jest różnica między sokiem NONITM Juice a sokami Noni z Hawajów?
Tahiti jest ostatnim rajem na ziemi gdzie jest znakomity klimat, gleba bogata i urodzajna, a woda, powietrze i ziemia nie są zanieczyszczone. Każdy z tych czynników jest bardzo przyjazdny zdrowej i pełnej wegetacji. Wszystko to sprawia, ze na Polinezji Francuskiej istnieja znakomite warunki do wzrostu noni. W wyniku wielku badań stwierdzono, że Noni z Tahiti jest minimum 20% bardziej zasobne w biopierwiastki, mikro- i makro elementy niż Noni z Hawajów bądź jakiegokolwiek innego miejsca na ziemi.

Czy można pić sok NONITM Juice biorąc leki? Czy można korzystać równolegle z innych naturalnych suplementów żywieniowych?
Tak, można. Sok NONITM Juice nie ma żadnych przeciwwskazań. Nie istnieją żadne raporty na temat negatywnych interakcji soku NONITM Juice z lekami. Sprawdząło to i sprawdza wielu lekarzy i ludzi zajmujących się zawodowo medycyną, polecając NONITM Juice swoim pacjentom, którzy stosują różnego rodzaju leki. Noni nie jest lekiem koncentrującym się na jednym, konkretnym problemie. Sok NONITM Juice bardzo znacznie podnosi zdolnośc komórek do absorbowania witamin i minerałów z żywności, wpływa na lepszą absorbcję leków itd. NIGDY jednak nie należy przerywać brania leków bez konsultacji z lekarzem! Ponieważ NONITM Juice zawiera bardzo dużo zdrowotnie korzystnych biopierwiastków, stosowanie innych suplementów azem z NONITM Juice może podnieść skuteczność obu. Synergistyczny sposób pracy soku NONITM Juice w ciele powoduje rozszerzanie porów w ściankach komórek, tym samym lepszą możliwość wchłaniania bądź wydalania różnych substancji. Z koleji zdowie komórki organizmu są w stanie znacznie lepiej wykorzystać właściwości soku NONITM Juice.

Jak duża jest butelka soku NONI Juice?Ile należy pić soku?
Butelka zawiera 1 litr (33 uncje) soku i wystarcza na jeden miesiącprzy stosowaniu jednej uncji (30 mililitrów) dziennie. Aby zwiększyć skuteczność, należy pić przed posiełkamim najlepiej na pusty żołądek.

Czy w miarę popularności soku NONITM Juice nie zabraknie owoców NONI?
Nie. Drzewo Noni rośnie w obfitości na Tahiti i cały rok wydaje owoce. Proces wzrostu od kwiatów do dojrzałych owoców trwa tylko 90 dni. Z dużego drzewa zbiera się ok. 300-350 kilogramów owoców. Noni rośnie na tysiącach wysp rozrzuconych na obszarze przybliżonym wielkością do obszaru Europy. Jak na razie eksploatowanych jest kilka wysp.

Kto powinien pić sok Noni? Czy działa na każdego?
Każdy, mężczyzna czy kobieta, młodszy czy starszy wielkiem, powinien pić sok. Korzyści płynące z picia NONITM Juice są uniwersalne. Ogólnie statystyka pokazuje, ze 9 na 10 osób, pijąc sok NONITM Juice doświadcza zdrowotnych korzyści. Jednakże lekarze doświadczeni w stosowaniu soku NONITM Juice twierdzą, ze KAŻDY dozna korzyści, jeśli będzie pił odpowiednią dla siebie ilość soku w odpowiednio długim czasie. Dodatkowo stwierdzili, że osoby pijące sok NONITM Juice przez długi czas uzyskując znacznie korzystniejsze rezultaty. Każdy z nas jest inny - część osób odczuwa ziany w ciągu pierwszych 3 tygodni bądź szybciej, 50% w ciągu 3-8 tygodni i 25% w 8-12 tygodni. W związku z tym lekarze rekomendują, aby pijąc sok NONITM Juice podjąć zobowiązanie stosowania go przez minium 90 dni.
", ""); ?>